15 juni 2012

Gunnar Smoliansky - Långbans Gruvby

Långbans Gruvby ligger i närheten av Filipstad och tillhör Värmlands Museum. I sommar kan du njuta av Gunnar Smolianskys fotografier där i utställningen En bild i taget. Utställningen pågår 16 juni – 28 augusti 2012. Mer info hittar du här. See the work of Gunnar Smoliansky in the exhibition One picture at the time, at Långbans Gruvby near Filipstad in Värmland, Sweden. The exhibition is open during the summer, 16 June – 28 August 2012. Read more about the museum here.

Helene Schmitz - Kristinehamns Konstmuseum

Se Helene Schmitz fotografier på Kristinehamns Konstmuseum i sommar, där hon visar tre av sina senaste arbeten: Sunken Gardens, Carnivores och The Rolander project. Utställningen pågår från den 16 juni – 26 augusti. Läs mer om Helene Schmitz här. Visit Kristinehamn´s Artmuseum this summer and have a look at Helen Schmitz´s three new photographic projects; Sunken Gardens, Carnivores and The Rolander project. The exhibition is open 16 June – 26 August. Read more here.