17 jan. 2011

Bruno Ehrs på Opera Källaren


Bruno Ehrs visar bildserien Deep Frozen på Opera Källarens veranda i Stockholm under perioden 20 januari - 2 mars. Bilderna har fotograferats som illustration för årstiden vinter i den uppmärksammade nyutkomna boken "Operakällaren".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar