11 jan. 2011

Carl Bengtsson på Bukowskis


På Bukowskis julauktion i december såldes två verk av fotograf Carl Bengtsson. Carl är en av Sveriges mest väl ansedda modefotografer med en mångårig verksamhet i branschen både i Sverige och utomlands. Dock har hans verk varit sparsamt visade i gallerisammanhang hittills och få objekt är synliga på auktioner. Grattis till köparen av dessa två!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar